Customer notices

Mid-Autumn Giveaway | 25 August – 29 September

25/08/2023
Prize 1 – T. T. Tran 11122558
Prize 2 – R. Lin 02557232

01/09/2023
Prize 1 – Z. J. He 31733378
Prize 2 – J. Mak 12791072

08/09/2023
Prize 1 – P. Y. Chan 1122938
Prize 2 – X. Zhang 1013630

15/09/2023
Prize 1 – S. P. Yeung 31730330
Prize 2 – C. Y. Yang 10277064

22/09/2023
Prize 1 – N. Pham 10004848
Prize 2 – T. Tse 1545122 

29/09/2023
Prize 1 – J. Cheong 31699817
Prize 2 – C. Yang 10277064
Prize 3 – N. Tran 13295801

Member Lucky Table | Jackpot 5 September – 26 September

05/09/2023 
Draw 1
Prize 1 - L. Siu 12556866
Prize 2 - T. C. Liu 13372652
Prize 3 - Y. Yi 3004023
Prize 4 - L. Kah 24208430

Draw 2
Prize 1 - M. Chen 13368440
Prize 2 - S. Yu 11594548
Prize 3 - F. Y. Wan 31728856
Prize 4 - Y. Liang 31812821
Prize 5 - Y. Shi 31738940

Draw 3
Prize 1 - H. Huang 31728629
Prize 2 - S. N. Wong 31765220}
Prize 3 - K. H. Lim 99001801
Prize 4 – Y. Chen 31787356
Prize 5 - M. Chen 13368440
Prize 6 - Y. Shi 31738940
Prize 7 - F. Y. Wan 31728856
Prize 8 - S. Yu 11594548

Draw 4
Prize 1 - X. Lu 2429296
Prize 2 - M. Wong 3528077
Prize 3 - J. Ngiam 2354396
Prize 4 – F. Won 31728856
Prize 5 - Y. Shi 31738940
Prize 6 - M. Chen 13368440}
Prize 7 - S. N. Wong 31765220

Draw 5
Prize 1 - S. Nassif 2292006
Prize 2 - L. Q. Luc 2334362
Prize 3 - Z. J. He 31733378
Prize 4 - C. Tse 99012828
Prize 5 - X. Ye 31535634
Prize 6 - T. Tong 10003678

Draw 6
Prize 1 - H. Tang 31750182

12/09/2023
Draw 1
Prize 1 - M. Lee 30685845
Prize 2 - K. Kwast 31744313
Prize 3 - B. Shamgar  31700445

Draw 2
Prize 1 - H. Vu 31821998
Prize 2 - D. Desai 31671151
Prize 3 - N. Greg 31824010
Prize 4 – D. Ahmadzai 31740506
Prize 5 - B. Shamgar 31700445

Draw 3
Prize 1 - R. Ng 1322723
Prize 2 - P. Y Chan 11022938
Prize 3 - W. Chen 31690635
Prize 4 – T. Ngai 10999431

Draw 4
Prize 1 - L. Venivento 31145640
Prize 2 - M. Lee 30685845
Prize 3 - A. Goel 10518013
Prize 4 – F. Imseis 12340113

Draw 5
Prize 1 - F. Qiu 11830499
Prize 2 - V. Tran 12449332
Prize 3 - W. Yuen 1254084

Draw 6
Prize 1 - L. Nyugen 11096983

19/09/2023
Draw 1

Prize 1 - Y. Chen 31729832
Prize 2 - Y. Fang 31730942
Prize 3 - S. Wang 99007696
Prize 4 – S. Zheng 11222139
Prize 5 - X. Y. Tan 4207119

Draw 2
Prize 1 - J. Kan 4131116
Prize 2 - J. Hui 13000585
Prize 3 - X. Zhan 99015013
Prize 4 – Hing Kwan 03533896

Draw 3
Prize 1 - M. Zheng 20677424

Draw 4
Prize 1 - R. Q. Wu 3455505
Prize 2 - C. Y. Yang 10277064
Prize 3 - T. Truong 10112180
Prize 4 – Y. L. Leung 11024289
Prize 5 - T. Nguyen 3110663
Prize 6- J. Shen 2405038
Prize 7 - M. Nguyen 10273082

Draw 5
Prize 1 - L. Fang 3211208
Prize 2 - K. Peh 20903546
Prize 3 - B. An 99005970

Draw 6
C. Y. Mia 31695570

26/09/2023
Draw 1

Prize 1 - K. A.  Kwast 31744313
Prize 2 - J. Nassif 12217398

Draw 2
Prize 1 - D. Bao 10386658
Prize 2 - H. Ying 99013649
Prize 3 - G. Zhang 99002586
Prize 4 – P. Ji 99002585
Prize 5 - W. Yu 31714774

Draw 3
Prize 1 - A. Mak 12397763
Prize 2 - C. H. Lei 31731255
Prize 3 - J. Mak 12791072
Prize 4 – B. A. Sayed 31747322
Prize 5 - M. Anthony 01861737

Draw 4
Prize 1 - M. Sharma 30482425
Prize 2 - B. Zaslavski 10268393
Prize 3 - J. Heymann 12822334
Prize 4 – A. Goel 10518013

Draw 5
Prize 1 - Z. M. Wu 31741099
Prize 2 - D. Xu 31723613
Prize 3 - X.Y. Tan 04207119
Prize 4 – T. Tse 01545122
Prize 5 – T. C. Tran 31735540
Prize 7 - M. C. Lee 30685845
Prize 8 - T. Nguyen 03110663

Draw 6
Prize 1 - L. X. Zhang 31755150

DIGIT DASH | 6 JULY – 31 AUGUST

06/07/2023
Prize 1 – D. Chen 31729776

13/07/2023
Prize 1 - Z. H. Zhang 31727233

20/07/2023
Prize 1 – D. Polus 14002960
Prize 2 – Z. Ou 31728960

27/07/2023
Prize 1 – D. Hoang 99003907

03/08/2023
Prize 1 – N. Pham 10004848
Prize 2 – J. Zeng 12316848

10/08/2023
Prize 1 – Z. He 31733378    

17/08/2023
Prize 1 –  T. Lux 31691536

24/08/2023
Prize 1 – K. Kwok 1182032
Prize 2– R. Wu 3455505

31/08/2023
Prize 1 – Y Fang 31730942
Prize 2 – A. Wehbe 30064392

07/09/2023
Prize 1 – A. Soliman 31732014
Prize 2- M. Kim 31779014

14/09/2023
Prize 1 – L. Fang 03211208

ROAD TO A MILLION | 24 JUNE – 11 AUGUST 2023

30/06/2023
Prize 1 – L. L. Zhou 10028161
Prize 2 – G. Lee 13332637

07/07/2023
Prize 1 – C. Tse 99012828
Prize 2 – X. Ye 31535634    

14/07/2023
Prize 1 – W. Yuen 01254084
Prize 2 – Y. Zhang 31727597

21/07/2023
Prize 1 – X. Xiang 2129659
Prize 2 – K. Lo 13462554

28/07/2023
Prize 1 – T. Nguyen 31727656
Prize 2 – T. Chong 11682056

04/08/2023
Prize 1 – M. A. Delara 99007892
Prize 2 – T. L. Dao 31728680

08/08/2023
Prize 1 – Y. Zhang 31727597
Prize 2 –  P. K. Yeung 10082559

09/08/2023
Prize 1 – J.  Huang 30186609
Prize 2 – X. Liu 12755229

10/08/2023
Prize 1 – Y. Dong 31727321
Prize 2 – D. Xu 31723613

11/08/2023
Prize 1 – H. Tan 20729787
Prize 2 – T. Tran 99010478

ANNIVERSARY TOURNAMENT | 19 JULY – 8 AUGUST

Prize 1 – M. Ma 31724335
Prize 2 – H. Hu 30820868
Prize 3 – R. Ng 01612050
Prize 4  – L. Zheng 12666738
Prize 5 – T. Nguyen 31732103
Prize 6 – X. Qi 3445451

CRYSTAL LUCKY TICKET | 2 – 28 JULY 2023

8/07/2023
Prize 1 – K. Lo 13462554
Prize 2 – B. Kondos 31675108
Prize 3 – G. Chen 31780172
Prize 4 – G. Fan 31776510
Prize 5 – G. Kuramsamy 31749728
Prize 6 – D. Huynh 31791095

15/07/2023
Prize 1 – P. P. Shi 99014253
Prize 2 – E. Rana 311784820
Prize 3 – Z. Wang 31776512
Prize 4 – M. Sun 31743567
Prize 5 – J. Peng 31728312
Prize 6 – K. Mu 31788963

22/07/2023
Prize 1 – J. Tang 20276090
Prize 2 – Z. Vyang 31776512
Prize 3 – G. Smith 31728647
Prize 4 – V. Eftekharhashtroudi 31775370
Prize 5 – M. Eftekharhashtroudi 31775372
Prize 6 – Y. Chen 31728857

29/07/2023
Prize 1 – K. K. Mu 31788963
Prize 2 – M. Eftekharhashtroudi 31775372
Prize 3 – B. Koudos 31675108
Prize 4 – Y. Chen 31728857
Prize 5 – X. Zhang 02623952
Prize 6 – M. Michail 99001444